Komornik Inowrocław Artur Zieliński

Kancelaria czynna codziennie od 8:00 do 14:30 (we wtorki do 15:30)

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki od 9:00 do 15:30

Kasa czynna w godzinach pracy Kancelarii.

 

Konto bankowe

45 1020 1505 0000 0002 0009 0126

Licytacje komornicze

Aktualne licytacje